• 02 Jun 2018
  FESTA DA CEREIXA 12:30 to 13:30

 • 16 Jun 2018
  AUDICIÓN DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE 18:00 to 19:00

 • 17 Jun 2018
  CONCERTO PRAZA DA PRINCESA 12:30 to 13:30

 • 02 Jun - 17 Jun
 • 01 Jul - 21 Jul
 • 26 Jul - 03 Ago
 • 05 Ago - 10 Ago

Música e Movemento - Linguaxe Musical

               

Linguaxe Musical 

 

As clases de linguaxe musical forman  parte da formación complementaría do noso centro. Consta de cinco cursos e en cada un deles os alumnos están divididos por niveis e idade.

Ten como finalidade o desenvolvemento progresivo das facultades musicais do alumno, así como o desenvolvemento da lectura e escrituras musicais, e o coñecemento dos fundamentos teóricos. 

É esencial para o dominio do instrumento co cal levan a práctica todos os coñecementos adquiridos nestas clases.

As clases de linguaxe impártense en grupo, ainda que o profesor valora a cada alumno individualmente. Igualmente realiza un seguimento individualizado en canto a rítmo, dictado e entoación. 

Agenda