• 02 Jun 2018
  FESTA DA CEREIXA 12:30 to 13:30

 • 16 Jun 2018
  AUDICIÓN DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE 18:00 to 19:00

 • 17 Jun 2018
  CONCERTO PRAZA DA PRINCESA 12:30 to 13:30

 • 02 Jun - 17 Jun
 • 01 Jul - 21 Jul
 • 26 Jul - 03 Ago
 • 05 Ago - 10 Ago

Música e Movemento

  

 

 

A clase de Música e Movemento que impartimos, é unha actividade que se realiza en grupo e está dirixida a nenos entre  4 e 7 anos. Ten unha duración dunha hora semanal. 

O principal obxectivo desta clase é que o neno goce plenamente da actividade musical á vez que desenvolve as súas capacidades: afectivas, sociais, intelectuais, motoras, creativas...

 

Para acadar este obxectivo, na nosa escola a aprendizaxe realízase a través do xogo, empregando materiais e desenvolvendo actividades que resulten atractivas e teñan un especial significado para o neno: contos, xogos e cancións infantís, danzas, debuxos, imaxes, obxectos cotiáns.. 

 

 

A actividade desenvólvese a través da ducación vocal, auditiva e instrumental, movemento e a danza, a linguaxe musical, as audicións e os concertos, a expresión plástica..

Asimesmo, este aprendizaxe fomenta en eles a idea da disciplina e da organización do traballo.

 

 
 

               

Linguaxe Musical 

 

As clases de linguaxe musical forman  parte da formación complementaría do noso centro. Consta de cinco cursos e en cada un deles os alumnos están divididos por niveis e idade.

Ten como finalidade o desenvolvemento progresivo das facultades musicais do alumno, así como o desenvolvemento da lectura e escrituras musicais, e o coñecemento dos fundamentos teóricos. 

É esencial para o dominio do instrumento co cal levan a práctica todos os coñecementos adquiridos nestas clases.

As clases de linguaxe impártense en grupo, ainda que o profesor valora a cada alumno individualmente. Igualmente realiza un seguimento individualizado en canto a rítmo, dictado e entoación. 

Agenda